Blog Image

Sørbudal

Om bloggen

Her kan du lufte tanker og meninger i forhold til det å være hytteeier på Sørbudal.

Ønsker du å dele erfaringer eller meninger med andre, så er dette en fin plass for det.

Upassende, partiske eller politiske innlegg rapporteres og vil naturlig nok fjærnes.

REGULERINGSPLAN – ENDELIGE – 2018

Eiendom Posted on Fri, September 25, 2015 12:57:58

VEDTATT REGULERINGSPLAN 2018

PLANKART

PLANBESKRIVELSE

BESTEMMELSER

ROS analyseKommunal plan

Eiendom Posted on Thu, January 07, 2010 13:06:14

Her er gjeldende kommuneplan som kart og tilhørende tekst.

Kommunens side for teknisk byggesak:

Kommunen

Grunnkart

Ansatte

Arealstrategi kart
—>>>2014 til 2025

Kommuneplanen
—->>> 2014 til 2025

Nyttige linker :

QR Sørbudalen

58°39’59”N 9°10’27”Ø

Renovasjonsforskrifter

Renovasjonsselskap

Plan og Bygningslov

Fiskeridirektoratet

Møbelsnekker

Mobildekning

Friluftsloven

Sollie Bygg

Rørlegger

Statkart

Lovdata

ByggSøk

Været

SSB