https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=124028826

Sett mot Syd-Vest
Sørbudalen

Seks tomter selges som fortettning i eksisterende hytteområde.

Ta kontakt med Steinar Lyberg på :

mail st-lybe@online.no eller mobil 90 60 98 50